Badania geologiczne, hydrogeologiczne, geotechniczne

Oferujemy profesjonalne badania gruntu przeprowadzane dla różnego rodzaju potrzeb budownictwa.  Wykonujemy odwierty geologiczne, sondowania dynamiczne i statyczne gruntu oraz  badania laboratoryjne gruntów pozwalające prawidłowo zaprojektować posadowienie obiektów budowlanych.
W ramach przeprowadzanych badań geotechnicznych sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem oraz dokumentowaniem ujęć wody podziemnej (studni głębinowych) oraz otworów obserwacyjnych – piezometrów, a także dolnych źródeł dla pomp ciepła wykorzystujących ciepło Ziemi. Sporządzamy projekty robót geologicznych oraz dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne studni głębinowych. Opracowujemy także projekty regeneracji istniejących ujęć wody podziemnej

Ochrona środowiska

Opracowujemy operaty wodnoprawne dla różnego rodzaju przedsięwzięć. Pomagamy w uzyskaniu decyzji środowiskowych oferując sporządzenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia